Krzysztof Nosek

Jest związany z branżą hotelowo-gastronomiczną od ponad 13 lat. Posiada doświadczenie na wszystkich szczeblach gastronomicznej kariery – zaczynał jako kelner, a dzięki nieustannej nauce i ciężkiej pracy doceniano go również jako kierownika zmiany, kierownika gastronomii oraz dyrektora działu gastronomii. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił zarówno w hotelach sieciowych (Best Western Premier**** w Katowicach, Golden Tulip**** w Krakowie oraz pierwszy w Europie środkowo-wschodniej dual brand sieci Hilton – Double Tree**** oraz Hampton***) jak i w obiektach niezależnych w Polsce i za granicą (m.in. Dion Palace Hotel***** w Grecji, Zamek Kliczków & Folwark Książęcy***, Pałac Bonerowski i Marine Hotel*****). Bardzo dobrze odnajdywał się w obiektach już działających, jak i takich, które pomagał tworzyć od początku. Przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję Dyrektora gastronomii w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel jak również w Mazurkas catering 360.
W swojej karierze zawodowej odpowiadał m.in. za wyniki finansowe i zarządzanie personelem managerskim podległych mu restauracji i obiektów, brał aktywny udział w ustalaniu i realizacji strategii ich rozwoju, tworzył nowe produkty sprzedażowe oraz podejmował kluczowe decyzje w sprawach operacyjnych i strategicznych.
Krzysztof regularnie poszerza swoją wiedzę, uczęszczając m.in. na studia Executive MBA. Oprócz tego, często bierze udział w licznych kursach i warsztatach. W ostatnim czasie były to prowadzone przez akredytowane instytucje szkolenia: Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym, Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Zarządzanie wynikiem hotelu.