REKRUTACJE

Badania pokazują, że koszty rotacji kadry to strata aż od 30% do 200% wynagrodzenia rocznego pracownika.
(Philips J.J., Edwards L., Managing Talent Retention:
An ROI Approach, Pfeiffer, San Francisco 2009.).
"Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany
na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego.”
— James Harrington

Czy stać Cię
na błędy w rekrutacji?

Każda rekrutacja kosztuje. Dobrze i profesjonalnie przeprowadzona zamienia się w udaną inwestycję, w szczególności w branży gościnności, w której najistotniejszym czynnikiem jest człowiek i jego kompetencje.

Dlatego warto skorzystać z naszej bazy danych i profesjonalnych kompetencji w zakresie weryfikowania umiejętności oraz wiedzy pracowników hoteli.

Współpraca z nami to Twój sukces w doborze profesjonalnej kadry oraz oszczędność czasu.

Na co możesz
liczyć z naszej strony?

• Przeprowadzenie rekrutacji i selekcji pracowników na wszystkich szczeblach i poziomach doświadczenia. Od pracowników fizycznych po specjalistów średniego i wyższego szczebla.

• Uzyskanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń, potrzebnych do legalnego zatrudniania w Polsce /dotyczy pracowników z zagranicy/.

• Koordynację przyjazdu pracowników do Polski /dotyczy pracowników z zagranicy/.

• Pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

• Przejęcie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem obcokrajowców.

CO ROBIMY?

Rekrutacje

— Analiza aktualnych i przyszłych potrzeb kadrowych.

— Opis stanowiska pracy i na jego podstawie, profilu wymagań.

— Ustalenie kryteriów oceny kandydatów.

— Analiza zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy.

— Wybór źródła rekrutacji.

— Wybór form rekrutacji adekwatnych do źródła.

— Wybór form i metod selekcji.

— Przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej.

— Pozyskanie kandydatów.

— Wstępna selekcja – analiza i ocena dokumentów kandydata.

— Wstępny wywiad telefoniczny

— Umówienie spotkań selekcyjnych z kandydatem.

— Przeprowadzenie selekcji właściwej (rozmowa kwalifikacyjna, testy itp.)

— Analiza danych, ocena kandydatów.

— Przekazanie kandydatom informacji zwrotnej.

— Podjęcie decyzji kadrowej – sporządzenie raportu.

— Przedstawienie propozycji zatrudnienia wybranym kandydatom – omówienie zadań na stanowisku, negocjacje płacowe.

— Dookreślenie warunków umowy i jej podpisanie.

— Wprowadzenie do firmy i zapewnienie wsparcia.

Ile to kosztuje?

100% wynagrodzenia miesięcznego kandydata brutto

Powyższa kwota jest kwotą netto na naszej fakturze

Przy większej ilości osób rekrutowanych istnieje możliwość negocjowania ceny

Płatności regulujemy po przepracowaniu przez kandydata 2 tygodni

.01

Legalizacja

Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca, powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem, że posiadają zezwolenie na pracę.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy, w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

PHRS uzyskuje niezbędne dokumenty potrzebne do legalnego zatrudnienia cudzoziemców, takie jak:

— Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

— Zezwolenia na pracę

— Zezwolenia na pobyt czasowy i pracy /karta pobytu/

 

Ile to kosztuje?

Cena ustalana indywidualnie

.02

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy (wynajem pracowników) jest idealnym rozwiązaniem dla pracodawcy pragnącego szybko i tanio zatrudnić pracowników. Jest również bardzo elastyczną formą zatrudnienia, dzięki której można skutecznie reagować na pojawiający się w firmie wzrost lub spadek  popytu na pracę. Leasing pracowniczy gwarantuje doskonałą kadrę w firmie i brak formalności związanych z zatrudnieniem pracowników. Wszelkie sprawy kadrowo-płacowe bierze na siebie PHRS.

Dlaczego warto?

— Obniżenie stałych kosztów pracy

— Możliwość zastosowania polityki minimalnego zatrudnienia, tj. odpowiadającego okresowi, w którym popyt na określone produkty lub usługi firmy jest najniższy

— Zapewnienie zastępstwa stałych pracowników podczas urlopów, szkoleń lub choroby

— Zniwelowanie ryzyka zwolnień stałych pracowników

— Przeciwdziałanie nadwyżkom zatrudnienia

Ile to kosztuje?

Cena ustalana indywidualnie

.03

Outsourcing

Outsoursing jest usługą, w której to my pełnimy obsługę kadrowo–płacową, prowadzimy akta osobowe pracowników, wypłacamy wynagrodzenie pracownikowi, odprowadzamy składki do ZUS i US.

Dlaczego warto?

— Obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej

— Zmiana struktury kosztów: z kosztów osobowych na koszty usługowe

— Minimalizacja kosztów związanych ze wzrostem zatrudnienia (np. fundusz socjalny, składki na PFRON)

— Utrzymanie limitu etatów w strukturze firmy

— Poprawa rentowności firmy

Ile to kosztuje?

Cena ustalana indywidualnie

.04